Home » Det handler om å bli best by Thorleif Enger
Det handler om å bli best Thorleif Enger

Det handler om å bli best

Thorleif Enger

Published June 2012
ISBN :
Hardcover
218 pages
Enter the sum

 About the Book 

I løpet av kort tid tok Thorleif Enger Yara fra å være et selskap få hadde tiltro til, til å bli et av børsens mest verdifulle selskaper med en markedsverdi på over 100 milliarder kroner. Et selskap med virksomhet i de fleste land.For å komme ditMoreI løpet av kort tid tok Thorleif Enger Yara fra å være et selskap få hadde tiltro til, til å bli et av børsens mest verdifulle selskaper med en markedsverdi på over 100 milliarder kroner. Et selskap med virksomhet i de fleste land.For å komme dit Yara er må svært mange ledertemaer beherskes. Hvordan finner man de rette personene? Hvordan bygger man en prestasjonskultur? Hvordan legger man visjonen, målene og strategien for virksomheten? Hvordan organiserer og driver man en virksomhet for sterk vekst? Hvordan legger man til rette for nyskapning, innovasjon og vekst på en god måte? Hvordan forholder man seg til den sterke graden av globalisering enhver leder må ta stilling til? Torleif Enger gir deg i denne boken sitt syn på ledelse, og viser hvordan han aktivt løste disse problemstillingene. Hans valg bidro i svært stor grad til å ta et selskap fra kanten av stupet til å bli et av de mest verdifulle selskapene på Oslo børs.I Det handler om å bli bestgir Thorleif Enger deg en grundig innføring i ledelse slik det bør gjøres. Og han gir deg innsikt i Yaras fantastiske reise til et selskap i verdensklasse.Det er en leders ansvar å sette høye standarder og ambisjoner for virksomheten. Kravene til en selv og de ansatte i bedriften vil være svært avhengig av hvilken konkurranse man ønsker å delta i. Er det et kretsmesterskap, et norgesmesterskap, eller er målet å bli blant de beste i verden innenfor sitt område? Hverdagen blir ganske annerledes ut fra hvor listen legges. Mariss Jansons, som ledet Oslo Filarmoniske Orkester fra middelmådighet til et av de beste i verden, uttrykte det slik: «Alle kan ikke være like gode, noen må være best, og det vil vi prøve å bli.»